Titulní stránka firmy


 

 




Stavební činnost

výstavba inženýrských sítí, vodovodů, gravitačních, tlakových i podtlakových kanalizací, betonových jímek, vodojemů, čistíren odpadních vod, výstavbou závlahových řádů a meliorací, výstavba bazénu, tenisových kurtů a sportovišť, budování zpevněných ploch, parkovišť, vjezdů a chodníků ze zámkové dlažby i jiných materiálů

Další činnosti

demolice objektů, zemní práce, zhotovování protlaků zařízením Grundomat, silniční motorová nákladní doprava, celoroční údržby a stavební úpravy podniků, odklízení sněhu z parkovišť apod.