Titulní stránka firmy


 

 Přehled realizovaných staveb většího rozsahu prováděných v posledních pěti letech /2000 -2005/

ŘSD Praha – Přeložka vodovodu a kanalizace – akce „Obchvat Čáslav“ /1999-2000/
Zástupce investora – ing. Mečíř – 602102459, 322314637
Výše realizovaných finančních nákladů: 15 684 tis. Kč

OÚ Jevany /1999-2003/
splašková kanalizace, vodovod, opravy komunikací, budování zpevněných cest
Zástupce investora – starosta pan Švejda – 203678177
Výše realizovaných finančních nákladů: 22 800 tis. Kč

OÚ Červené Pečky /2001-2004/
jednotná kanalizace, vodovod opravy komunikací, budování zpevněných cest
Zástupce investora – ing. Milan Heller, tel. 321727639
Výše realizovaných finančních nákladů: 7 700 tis. Kč

OÚ Veltruby /2002-2004/
Odkanalizování části obce Veltruby – podtlaková kanalizace SO-1
Podtlaková čerpací stanice, podtlakové řády, výtlačné řády, opravy místních komunikací
Zástupce investora – starost pan Kašpar, tel. 602268258
Výše realizovaných finančních nákladů: 22 000 tis. Kč

OÚ Starý Kolín /2003-2005/
dešťová kanalizace ul. Hudečkova a Baštecká, komunikace,
chodníky – zámková dlažba, oprava požární nádrže, demolice obytné budovy
Zástupce investora – starosta pan Petr Bertrám
Celková výše r. nákladů 3 800 tis. Kč

OÚ Býchory /2004-2005/
kanalizace, vodovod
Zástupce investora – starosta pan Černohlávek Jaroslav 321798622
Výše realizovaných finančních nákladů: 900 tis. Kč

MÚ Kolín /2004/
přeložka vodovodní přípojky pro DYKO Kolín
Zástupce investora – pan Ulihrach, tel. 321748210
Výše realizovaných finančních nákladů: 400 tis. Kč

Obec Nebovidy /2004/
dešťová kanalizace v nově zastavěném území
Zástupce investora – starosta pan Jan Kolář 321761202
Výše realizovaných finančních nákladů: 850 tis. Kč

GEOTEC s.r.o. Starý Kolín /2004/
předláždění vjezdů a dvora
Zástupce investora – pan Jiří Bryscejn, tel. 321764417
Výše realizovaných finančních nákladů: 340 tis. Kč

BAUSET CZ, a.s. Pardubice - příjezdová komunikace pro ČOV Platany /2004/
Zástupce investora – pan Korejtko
Výše realizovaných finančních nákladů: 1 369 tis. Kč

VOD-KA, a.s. Litoměřice /2004-2005/
zemní práce – podtlaková kanalizace Budiměřice
Zástupce investora –pan Kučírek
Výše real. nákladů: 1 450 tis. Kč

GASKO, s.r.o. Kolín – Letiště Čáslav – muniční sklad /2004/
kanalizace,vodovod
Zástupce investora – pan Vodvářka
Výše rea. nákladů: 1 850 tis. Kč

Jan Březina – Pečky /2005/
Komunikace a sítě pro 45 RD
Zástupce investora – Jan Březina – tel. 777 326 555
Výše real. nákladů: 1 100 tis.Kč

OÚ Ovčáry /2005/
oprava páteřní kanalizace
Zástupce investora – Petr Nobilis
Výše real. nákladů: 2 000 tis.Kč

Bétel – sborový dům CB Poděbrady /2005/
vodovod, dešťová a splašková kanalizace
Zástupce investora – Petr Nobilis
Výše real. nákladů: 1 450 tis. Kč